แบบ สถ.ศพด.3 (81 - 100 คน)
 
แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
แบบ สถ.ศพด. 2 (51-80 คน)
แบบ สถศพด. 1 (ไม่เกิน 50 คน)
หน้า 10 ของแบบ สถ.ศพด.3 (เพิ่มเติม)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 11.23 น. โดย สันติ ตั้งใจ

ผู้เข้าชม 19777 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org