หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลาดใหญ่ พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   24 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง   24 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   24 มิ.ย. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 722
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org