หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด โปรแกรมศึกษาดูงานเวียดนาม-ญี่ปุ่น (ที่ปรับใหม่ล่าสุด 14 พ.ค.2556)   14 พ.ค. 2556 1068
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางในการนำเสนอเรื่องเข้าพิจารณาใน ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ   7 มี.ค. 2556 1302
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดมหกรรม"ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"   11 ก.พ. 2556 1027
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมประจำปีงบประมาณ2557   11 ก.พ. 2556 811
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด แจ้งมติ ก.ท.จ.1-2556   8 ก.พ. 2556 951
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ให้ อปท.ทุกแห่ง ติดต่อรับ Username Password กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลังภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 56   8 ก.พ. 2556 877
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนมาก โครงการศึกษาดูงานที่ประเทสญี่ปุ่น   7 ก.พ. 2556 1675
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "ร้อง เต้น เล่นดนตรี เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็กปฐมวัย" สำหรับ ผดด.   28 ม.ค. 2556 6843
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2555 มีจำหน่ายที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ   28 ม.ค. 2556 1148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวันที่ 25 มกราคม 2556   24 ม.ค. 2556 1010
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76   
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org