หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งไฟล์ E-book โครงการ\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"   4 ม.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร \"แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบเบิกจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติตามระเบียบเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมการเบิกค่าเช่า   4 ม.ค. 2562 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562   2 ม.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2 ม.ค. 2562 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกวดสุดยอดเมืองชัยภูมิงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562   28 ธ.ค. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ   26 ธ.ค. 2561 292
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61    13 ธ.ค. 2561 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561   13 ธ.ค. 2561 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ   7 ธ.ค. 2561 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน    6 ธ.ค. 2561 121
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 76
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org