หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจำนวน 23 โครงการ   24 ม.ค. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2562   23 ม.ค. 2562 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ \"เจ้าท่า\" แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   23 ม.ค. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม 14 ธันวาคม 2561   23 ม.ค. 2562 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562   17 ม.ค. 2562 269
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และทดสอบ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของ สถจ.ชัยภูมิ ปี 2562   16 ม.ค. 2562 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย(จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562   15 ม.ค. 2562 345
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562   14 ม.ค. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เพจ\"การเลือกตั้ง\"   8 ม.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ม.ค.2562   7 ม.ค. 2562 111
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 76
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org