หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.ประจำเดือน มิ.ย.62   24 มิ.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภุมิ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.2562   21 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ ประจำเดือน มิ.ย.2562   21 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร\"การบริหารงานบุคคลของ อปท.และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการบุคลากรท้องถิ่น ระยะที่ 2\"   21 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   19 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒   19 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตรเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว(คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม)   13 มิ.ย. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   12 มิ.ย. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   11 มิ.ย. 2562 48
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 79
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org