ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 16.07 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org