เลือกหมวดหนังสือ :
**ด่วนที่สุด**กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 276 
 
ขอให้ทบทวนก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
 
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
 
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 583
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org