หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ วันที่ 25 ต.ค. 61   25 ต.ค. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ต.ค. 61   11 ต.ค. 2561 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย    10 ต.ค. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันทีี่ 9 ตุุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 ต.ค. 61   4 ต.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซืื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง วันที่ 28 ก.ย. 61   28 ก.ย. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ก.ย. 61   26 ก.ย. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ก.ย. 61   26 ก.ย. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ก.ย. 61   24 ก.ย. 2561 61
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 56
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org