หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด เลื่อนการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2556 696
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลกระทบจากสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีและของเล่น   8 ม.ค. 2556 1102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน   7 ม.ค. 2556 972
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน   7 ม.ค. 2556 869
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูล อปท. ปี2555   7 ม.ค. 2556 943
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอปท. ให้ทุก อปท.ดาวน์โหลด   7 ม.ค. 2556 750
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุก อปท.ดาวน์โหลดไฟล์   4 ม.ค. 2556 1267
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่ง ปลัด อบต.   4 ม.ค. 2556 945
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)  
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org