หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2561   4 ก.พ. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ก.พ. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือผู้บริหาร อปท.ได้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม \"วันท้องถิ่นไทย\" จ.ชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒   31 ม.ค. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562   29 ม.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจำนวน 23 โครงการ   24 ม.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2562   23 ม.ค. 2562 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ \"เจ้าท่า\" แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   23 ม.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม 14 ธันวาคม 2561   23 ม.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562   17 ม.ค. 2562 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และทดสอบ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของ สถจ.ชัยภูมิ ปี 2562   16 ม.ค. 2562 61
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 74
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org