หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ   13 ก.พ. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒   13 ก.พ. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ขอส่งตัวอย่าง \"โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข\" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   13 ก.พ. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   12 ก.พ. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   12 ก.พ. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณะสุข   8 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561   5 ก.พ. 2562 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   5 ก.พ. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหาร เดือน ก.พ.62 (นาย อ.เกษตรฯ บำเหน็จฯ และนายก อบจ.ชย)   5 ก.พ. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือน ก.พ.2562   5 ก.พ. 2562 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org