เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ผ่านเวปไซต์ Google Forms [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 20 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 57 
 
เชิญประชุมผู้บริหาร เดือน ก.พ.62 (นาย อ.เกษตรฯ บำเหน็จฯ และนายก อบจ.ชย) [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 43 
 
เชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือน ก.พ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 64 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 560
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org