เลือกหมวดหนังสือ :
ูสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 7 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 7 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 54 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 358 
 
เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 51 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 66 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 560
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org