แบบฟอร์มการชำระเงินค่าซื้อหุ้น และชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 11.49 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 23593 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org